Neviete sa rozhodnúť ?

V dnešných dňoch u takmer všetkých webhostingových spoločností môžete počuť výrazy ako „Webhosting" , "Virtuálny server", "Dedikovaný server" či dokonca „Serverhousing". Aký je vlastne medzi nimi rozdiel ? Je to úplne jednoduché.

Webhosting je najjednoduchší variant pre nenáročných klientov a je určený pre širokú verejnosť. Zákazník cez FTP nahrá obsah svojej webovej stránky, naplní databázu a vytvorí e-mailové schránky. Toto riešenie je cenovo nenáročné avšak možnosti webhostingu sú pevne dané a obmedzené.

Na virtuálnom serveri máte vašu webovú stránku uloženú na počítači (Webový server), na ktorom sú aj iné webové stránky – väčšinou až 350, ba aj viac. To má rad nevýhod, ako napríklad, že stránky sú pomalšie, menej bezpečné, ako aj poskytujú horší prístup ku veciam na serveri, ako je napríklad nainštalovanie a modernizácia systémového softvéru. Veľkou výhodou však je, že taká stránka je lacnejšia.

Na dedikovanom serveri je celý server Váš. Takto je webová stránka rýchla, bezpečná a všetko máte pod kontrolou. Môžete si nainštalovať hocijaký program o aký máte záujem a modernizovať softvér tak často ako si len prajete. To je dobrá voľba pre webové stránky s množstvom návštevníkov, ktoré majú mnoho systémových zdrojov (pomocou použitia CGI skrípt) a keď máte dôležité údaje, alebo keď potrebujete špeciálny softvér, na ktorý nie je prístup v prípade "podielových" stránok.

Keď to všetko spočítame, potrebujete "dedikovaný" server ak :

-Vaša webová stránka má až tak veľa vstupov, že "virtuálny" server to nedokáže zvládnuť.
-Potrebujete umiestniť veľa stránok na jednom serveri.
-Potrebujete službu, ktorú nie je možné dostať na "virtuálnom" serveri.
-Požadujete vysoký stupeň bezpečnosti.

Serverhousing je služba určená pre náročných klientov, ktorí majú záujem o umiestnenie vlastného servera alebo iných zariadení v dátových centrách iných spoločností, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a správu ale aj nepretržité vysokorýchlostné pripojenie servera do siete.