INTERNET
dve nezávisle optické trasy jedného operátora pre zabezpečenie bezvýpadkovej konektivity
záložná linka od iného operátora (Slovak Telekom)
chrbticová sieť je postavená na výkonných gigabitových switchoch značky CISCO
sekundárne funkcie siete zabezpečujú profesionálne multiprocesorové routre značky Mikrotik
všetky sieťové zariadenia sú redundantne aby bola dosiahnutá vysoká dostupnosť služby

ELEKTRIKA
dve elektrické vetvy napojene na nezávisle rozvádzače
server sú napojene na UPS značky Eaton pre vykrytie krátkodobého výpadku
chrbticová sieť napájaná vlastným záložným zdrojom s výdržou až 48 hodín !!!
servre sú napojene na monitorovane PDU s možnosťou vzdialeného reštartu

BEZPEČNOSŤ
budova je chránená 24/7 strážnou SBS službou
miestnosť dátového centra je zabezpečená oceľovou mrežou a bezpečnostnými, protipožiarnymi dverami
prístup do miestnosti je povolený len pre našich zamestnancov alebo klientov s našim doprovodom
vnútro miestnosti je nepretržite monitorovane kamerovým systémom

Zaručená bezpečnosť pre našich klientov
alianz logo

Spoločnosť ActiveNet nič nenecháva na náhodu, napriek bezpečne a kvalitne vybavenému dátovému centru, sme nezabudli ani na kvalitné poistenie, ktorého zárukou je poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa, ktorá pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je nesporným lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Naše poistenie spočíva z dvoch zložiek, konkrétne z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií a taktiež majetkové poistenie.

S nami sú Vaše dáta v bezpečí!


PROSTREDIE
odvádzanie tepla je zabezpečene unikátnym pasívnym systémom vzduchových šácht
prostredie serverovne je monitorovane certifikovanými sondami HWg snímajúcimi teplo a vlhkosť
v prípade zvýšenia teploty je automaticky spustený aktívny ventilačný systém ktorý dokáže "vymeniť" vzduch v miestnosti 3x za minútu
ak by sa aj tak teplota neúmerne zvýšila tak mame pripravene dve nezávisle klimatizačne jednotky ktoré upravia teplotu dátového centra
v prípade požiaru je dátové centrum vybavené hasiacim prístrojom
v prípade zatopenia je miestnosť napojená na kanalizačnú šachtu so spätnou klapkou ("storočná voda")
všetky zariadenia sú inštalovane na antistatickej vysokozáťažovej zdvojenej podlahe značky MERO typ 5 a to vo výške 30cm

MONITORING
inštalovane dva nezávisle dislokované monitorovacie servery: interný - vnútri dátového centra externý - mimo nášho dátového centra
všetky systémy sú napojene na ZABBIX server
kvalita (latencia) internetu je nepretržite monitorovaná SMOKEPING serverom
sieťová komunikácia analyzovaná prostredníctvom Traffic Flow pre ľahšie identifikovanie útokov
všetky monitorovacie systémy automaticky vyhodnocujú problémy a okamžite notifikujú prevádzku (email, SMS)